Genb web content management system for use with Macromedia® Dreamweaver®
GenB by Inte. Web content management system wcms  cat  cas  eng
home|documentació|contactar producte|avantatges|10 raons|contractar genb|faq
  distribuïdors|referències|demo online
 
comunicació digital en col·laboració amb inte desenvolupen l'espai web de la mostra d'art Visualkultur (actualment i fins al 14 de setembre a la sala d'exposicions del FAD de Barcelona) un espai web de continguts 100% gestionats amb GenB.

www.visualkultur.cat
www.comunicaciodigital.com

fes una ullada a l'anàlisi de
cost total de propietat TCO.
si no fas inversió adquirint cotxes ??
per a què intentar-lo comprant solucions informàtiques ???

mantenim una disponibilitat del servei del 99,9%. Si es dóna una pèrdua de servei, t'abonem el corresponent % a la propera factura mensual, conforme als acords de disponibilitat SLA.

Download Genb extensions for Dreamweaver® MX
 
històric de cavis de descàrrega: extensions GenB per a Dreamweaver MX
v.1.4.1  GenB (internacional)
noves funcionalitats:

- apartat registres 'registries': nous objectes per a permetre la creació de pàgines capaces d'actualitzar, inserir i eliminar dades gestionades per GenB.

- apartat autenticació 'authentication': nous objectes per a permetre la creació de pàgines capaces d'actualitzar, inserir i eliminar dades gestionades per GenB.

- apartat autenticació 'authentication': nous objectes per a permetre la creació de llistats i vistes detall d'informació procedent de l'apartat GenB autenticació.

- actualització dels objectes que mostren text i imatge per a contemplar la -còpia de contacte- 'thumbnail' d'una imatge.
v.1.3.2  GenB (internacional)
correcció d'errors:

- correcció de petits errors.
v.1.3.0  GenB (internacional)
noves funcionalitats:

- nova versió d'extensions GenB amb capacitat per comunicar internament amb GenbNet. Aquesta nova versió d'Extensions enllaça de forma totalment transparent a través d'Internet amb el gestor de continguts GenbNet. Ara Extensions GenB recol·lecta la descripció de models de dades i etiquetes de camps de cada model creat, facilitant enormement el procés de disseny de models de visualització.

- inicialització amb identificació de model i registre detall: la inicialització de llistats i/o vistes detall permet fixar els paràmetres identificadors del model i/o registre de dades. Aquesta nova funcionalitat facilita en gran mida la presentació de resultats, no sent necessària la incorporació dels paràmetres "idm" (identificador de model) o "id" (identificador de registre detall) en la url de la pàgina que desitgem visualitzar. Aquesta nova funcionalitat permet que fins i tot des del mateix Dreamweaver® es pugui treballar amb la pàgina utilitzant continguts reals procedents del gestor de continguts "Live data view".

- incorporació, en vistes detall i llistats, dels camps: day_ini, day_mod, month_ini, month_mod, year_ini, year_mod.
- incorporació, en cerques i ordenacions, dels paràmetres: date_ini, date_mod.

correcció d'errors:

- correcció error en la identificació de l'objecte "Order list parameter:".
v.1.2.3  GenB (internacional)
- incorporació nou mòdul "authentication" (autenticació) destinat a la construcció d'espais web d'accès restringit/protegit.
- correcció error en objecte "Registries: Initialize list".
- millora de l'interficie d'usuari: memorització del valor del camp "uid" en els formularis de parametrització d'extensions al llarg del procès d'integració.
- millora en el control d'errades: incorporació de controls per la validació de camps en formularis de parametrització.
v.1.2.2  GenB (internacional)
-unificació de la declaració de la variable uid en l'ús combinat de diferents funcionalitats en una mateixa plana.
-millora del sistema de reconeixement dels "Server Behaviours" en els objectes inicialització llistat, detall ...
-correcció errada en objecte "Registries: Link to detail page".
-nou objecte compartit "Skip State of record/s" (utilitzat en llistats o vistes detall per incloure aquells registres que tenen estat de publicació pendent o retirat).
v.1.2.1  GenB (internacional)
-primera versió internacional en anglès.
-incorporació del mòdul actualitat basat en models de dades o "templates".
-incorporació del mòdul registros basado en modelos de datos o "templates".
-incorporació d'objectes per l'asistència en la incoporació de paràmetres per l'ordenació de llistats.
-incorporació d'objectes per l'asistència en la validació del contingut dels camps.
v.1.1.0  GenB (castellano)
-distribució en idioma castellà.
 
 
GenB
GenB powered by powered by GenB wcms
© inte. Barcelona 2004 legal notice