Genb web content management system for use with Macromedia® Dreamweaver®
GenB by Inte. Web content management system wcms  cat  cas  eng
home|documentació|contactar producte|avantatges|10 raons|contractar genb|faq
  distribuïdors|referències|demo online
Avísos legals
L'accés a l'espai web de "Inte" i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per aquest motiu, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i utilitzar la informació i els serveis que s'ofereixen des de l'espai web de "Inte".

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la darrera actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. "Inte" es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment i, en aquest cas, entraran en vigor en el moment en què es publiquin i s'aplicaran a tots els usuaris de l'espai web des d'aquesta data.

Els continguts de l'espai web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que s'indiqui el contrari expressament, no constitueixen una oferta vinculant. "Inte" es reserva el dret d'introduir modificacions i d'ometre parcialment o totalment els continguts actuals de l'espai web de "Inte" quan ho consideri oportú, així com d'impedir-ne o restringir-ne l'accés de manera temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

"Inte" compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de la prestació de serveis de gestió de continguts.

"Inte" ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d'evitar-ne, en la mesura del que sigui possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o usuari sobre el destinatari de la informació, la finalitat per a la qual es recullen les dades, la identitat i l'adreça del responsable del fitxer, i la facultat de l'usuari d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

A fi que la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errades, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines de l'espai web de "Inte" disposen de cookies , que són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l'idioma i opcions de l'espai web triats, així com altres característiques o preferències de l'usuari en la primera sessió. Aquestes " cookies " no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l'única funció que tenen és personalitzar la navegació de la manera que s'acaba d'esmentar. Si vol, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions que figuren a les nostres Recomanacions de seguretat.

Propietat intel·lectual i industrial

L'espai web de "Inte", les pàgines que la formen i la informació o els elements que contenen aquestes pàgines, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals "Inte" o les empreses del seu Grup en són titulars o llicenciatàries legítimes.

"Inte" no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o dels elements que contenen les pàgines de l'espai web de "Inte" quan la seva titularitat no correspongui a "Inte" ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres que s'han esmentat, de les creacions i dels signes distintius sense l'autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar aquests elements o fer-ne còpies per a un ús personal exclusivament, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de "Inte". En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de "Inte" o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, llevat en els casos que expressament ho autoritzi "Inte", establir enllaços, hipervincles o links , des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de "Inte" diferents de la pàgina principal del seu espai web, accessible a l'adreça URL http://www.inte.es , o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de "Inte" o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

"Inte" no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega o la utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines de l'espai web de "Inte", que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

"Inte" no és responsable de la informació ni de la resta de continguts integrats als espais o pàgines web de tercers accessibles des de l'espai web de "Inte" mitjançant enllaços, hipervincles o links , ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links a l'espai web de "Inte" o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació ni els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de "Inte", llevat que aquesta ho autoritzi expressament.

"Inte" no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de qualsevol tipus, productes i serveis ofertats o prestats a través de l'espai web de "Inte" per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix Grup econòmic, i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats amb el que s'acaba d'esmentar, es poden produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin d'aplicació.

"Inte" tampoc assumeix cap responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errades a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de "Inte"; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de "Inte"; (v) errades de seguretat o de navegació produïdes per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del navegador.

Informació de conformitat amb la LSSI

Finalment, a l'efecte de l'art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa als usuaris de la nostra pàgina web que el titular de la mateixa és la societat INTE, IMPLANTACIÓN DE NUEVAS TECNICAS EMPRESARIALES, S.L, amb domicili social a Avinguda Corts Catalanes núm. 2 (08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona), proveïda de CIF núm. B-61386777.
La societat es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 29.858, Foli 73, Fulla B-163237, Inscripció 1ª. En cas de desitjar contactar amb nosaltres poden fer-ho a l'adreça indicada o a través del compte de correu electrònic global@inte.es


Avís legal
 
GenB
GenB powered by powered by GenB wcms
© inte. Barcelona 2004 legal notice