Genb web content management system for use with Macromedia« Dreamweaver«
GenB by Inte. Web content management system wcms  cat  cas  eng
home|documentaciˇ|contactar producte|avantatges|10 raons|contractar genb|faq
  distribu´dors|referŔncies|demo online
Documentation
 descarregar manual usuari (393.5 KB)
 descarregar manual integrador (650.9 KB)

follow GenB on twitter GenB Changelog now on twitter
 manual integrador
 introducciˇ
 documentaciˇ
 introducciˇ a GenB
 instalĚlaciˇ
 per on comenšar
 instruccions comunes a tot m˛dul GenB
 particularitats de cada m˛dul GenB
 importaciˇ i exportaciˇ XML
 manual per l'usuari

 
establir filtres en vistes llistat

la utilitzaciˇ de filtres en vistes llistat permet realitzar consultes o cerques de manera que els registres resultants compleixin amb un conjunt de condicions.

l'˙s de filtres ens permetrÓ obtenir llistats que compleixin condicions com p.ex.:
-. llistar registres ... amb "data" major que ...
-. llistar registres ... que continguin en camp "titol" la paraula clau ...
-. llistar registres ... amb camp "nom" = ...
-. llistar registres ... on camp "preu" > ...

    l'establiment de filtres en llistats estÓ disponible per als m˛duls:
  • News (Actualitat).
  • Registries (Registres).
  • Newsletters (Circulars).
  • Generics (Planes genŔriques).
  • Products (Productes).

com definir filtres

per utilitzar filtres Ús necessari facilitar els parÓmetres de definiciˇ del filtre prŔvia construcciˇ del llistat.

els parÓmetres de definiciˇ del filtre podran enviar-se mitjanšant un dels segŘents mŔtodes (o combinaciˇ d'aquests):

1.- enviant els parÓmetres en la mateixa url que cridarÓ al llistat. pe.: (per consultar les noticies d'actualitat d'inte amb data superior (gt: great than) a 1/3/2003) index.php?date=20030301&scm_date=gt

2.- enviant els parÓmetres de filtre utilitzant un formulari:

< form action="http://www.inte.es/cas/actualitat/index.php">
< input type="text" name="date" value="2003-03-01">
< input type="text" name="scm_date" value="gt">
< input type="submit" value="cercar">3.- fixant els parÓmetres dins la mateixa plana llistat. pe.:
< ?php
$_REQUEST['date'] = '2003-03-01';
$_REQUEST['scm_date'] = 'gt';

# Configuration
$uid = '123412341234123412341234';
$NewsListLanguage='2';
$NewsListNumItems='3';
$NewsListNumLinks='5';

## new class news list
include_once('genb/Cnews.inc');
$news_list = new Cnews($uid,$NewsListLanguage,$NewsListNumItems,$NewsListNumLinks);

? >
< HTML>
< HEAD>
...
...

parÓmetres de definiciˇ del filtre

els parÓmetres que es poden utilitzar en la definiciˇ de filtres sˇn de tres tipus:1.- la variable camp/etiqueta a utilitzar en el filtre. Aquesta variable s'encarregarÓ de transportar el valor a utilitzar en la comparaciˇ o filtre (p.ex la data a partir de la qual volem veure noticies index.php?date=20030301 ...). Poden utilitzar-se els tipus de camps segŘents:camps de tipus variable o definits en model de dades:

-. text: designar utilitzant etiqueta.

-. text curt: designar utilitzant etiqueta.

-. llista oberta: designar utilitzant etiqueta.

-. llista tancada: designar utilitzant etiqueta.camps de tipus fix:

-. nom o referŔncia interna: designar com "internal_ref".

-. data: designar com "date".

-. data d'alta del registre: designar com "date_ini".

-. data de modificaciˇ del registre: designar com "date_mod".2.- la variable que especifica el tipus de filtre. En la definiciˇ d'un filtre cal indicar la manera en quŔ es compara el contingut del filtre amb els valors emmagatzemats al conjunt de registres gestionats pel sistema.el nom del parÓmetre encarregat d'indicar el tipus de filtre, es construeix afegint el prefix "scm_" (search comand method) al nom del camp o etiqueta utilitzat al filtre.p.ex. si es desitja obtenir el conjunt de registres amb data "date" major que (grate than) "2003-03-03", el parÓmetre que indicarÓ el tipus de filtre portarÓ per nom "scm_date".els diferents valors (tipus de filtre) que les variables scm_... podran prendre sˇn:

-.neq: (not equal) no igual a ...

-.eq: (equal) igual a ...

-.gt: (grate than) major que ...

-.gte: (grate than or equal) major que o igual que ...

-.lt: (less than) menor que ...

-.lte: (less than or equal) menor que o igual que ...

-.cn: (contains)[valor per defecte] contÚ ...

-.bw: (between) entre dos valors separats per coma

-.ew: (ends with) acaba per ...

-.sw: (starts with) comenša per ...

-.in: (in) estÓ en la llista de valors separats per coma ...

-.nin: (not in): no estÓ en la llista de valors separats per coma ...NOTA: els filtres sobre camps 'llista tancada' nomes admeten els tipus de filtre in i nin. Als filtres amb camps de tipus 'llista tancada' sempre s'utilitza el valor de l'identificador de l'item de la llista, mai el contingut textual del mateix.3.- 's_field_operator' la variable que especifica el tipus d'uniˇ entre diferents filtres. Quan s'utilitza mÚs d'un filtre al mateix temps s'aplicarÓ per defecte l'operador d'uniˇ 'AND' ('i'). Indicant que tots els filtres s'han de complir per cada un dels Ýtems resultants.els diferents valors (tipus d'operador entre filtres) que la variable 's_field_operator' podrÓ prendre sˇn:

-.or: (ˇ) amb el pas d'un dels filtres en cada registre resultant Ús suficient.

-.and: (i) el pas de tots els filtres Ús necessari en cada un dels registres resultants.

exemples d'aplicaciˇ de filtres

tot seguit es descriuen alguns exemples de com aplicar filtres en llistats (a tÝtol d'exemple s'utilitza el llistat d'actualitat d'inte:1.- llistat d'Ýtems actualitat amb 'data' > 1-1-2003:index.php?date=2003-01-01&scm_date=gt2.- llistat d'Ýtems actualitat on 'data' > 1-1-2003 i el cos de la noticia 'Text' contÚ 'GenB':index.php?date=2003-01-01&scm_date=gt&Text=GenBNOTA: no Ús necessari especificar scm_Text=cn a l'Ússer aquest el tipus de filtre utilitzat per defecte.3.- llistat d'Ýtems actualitat on 'data' > 1-1-2003 o el cos de la noticia 'Text' contÚ 'GenB':index.php?date=2003-01-01&scm_date=gt&Text=GenB&s_field_operator=or

 
GenB
GenB powered by powered by GenB wcms
ę inte. Barcelona 2004 legal notice