Genb web content management system for use with Macromedia® Dreamweaver®
GenB by Inte. Web content management system wcms cat cas eng
home|documentació|contactar producte|avantatges|10 raons|contractar genb|faq
  distribuïdors|referències|demo online
enviar consulta
pots utilitzar aquesta plana per plantejar qualsevol dubte que creguis que hauria d'apareixer en el llistat de preguntes freqüents FAQ's

aquesta llista és moderada i la publicació de les qüestions enviades dependrà de l'interés general d'aquestes.

per procedir, introdueix la consulta i prem el botó enviar.
consulta:
correu electrònic:
avís legal sobre la recollida de dades
Test de captcha:

Quina és la penúltima lletra de la paraula "dolor"?
  
 
cms are present everyday
Els sistemes de Gestió de Continguts CMS estan presents en molts dels espais web que visitem a diari. Alguns d'aquests espais són Amazon, Google, Yahoo!, eBay ... De fet, ara mateix n'estàs utilitzan un. Tot contingut d'aquest espai web procedeix d'un base de dades. L'equip GenB pot accedir des de qualsevol lloc del Món i actualitzar aquest espai. I és més, podem fer-ho sense tenir cap coneixement d'HTML.
 
genb is a wcms
GenB no és simplement un sistema de gestió de continguts CMS. La seva orientació a la gestió d'espais web aporta funcionalitats addicionals per permetre la interacció amb l'usuari (p.ex. gestió d'enviaments per mail, newsletters, captura d'informació mitjançant formularis...).
 
FAQs
informació general..
qué es GenB i a qui va dirigit?
que vol dir que - és una eina per l'agència i els creatius?
quins avantatges ofereix la contractació en modalitat servei?
quin tipus de requisits són necessaris per a gestionar continguts amb GenB?
quant costa?
quins requisits he de complir per a ser distribuïdor de GenB?
Sóc dissenyador web no un programador!. Conec però força bé l'HTML. Ho tinc difícil amb GenB?
com obtenir un UID?
extensions Dreamweaver MX GenB..
no aconsegueixo veure les extensions, o a l'utilitzar-les dreamweaver em retorna un error
quin tipus de requisits són necessaris per implantar GenB?
intranet gestió de continguts..
Com obtinc el model de dades i on s'emmagatzema?
qué es GenB i a qui va dirigit?
GenB és un servei d'aplicacions (ASP) per a facilitar la creació i gestió d'espais web de continguts gestionats.

GenB forma part dels esmentats gestors de continguts web (W-CMS web Content Management Systems), afegint funcionalitats addicionals d'interacció amb l'usuari.

GenB està disponible com servei per a client final i com plataforma de distribució per a estudis de disseny, creatius i agències interactives.

que vol dir que - és una eina per l'agència i els creatius?
GenB està dissenyat com un servei destinat a ésser distribuït al client final per part de l'agència interactiva, estudi creatiu, etc.
  algunes característiques de GenB per distribuïdors són:
 • capacitat per a personalitzar l'aparença de l'espai de gestió de continguts.
 • possibilitat de disposar d'una adreça "url" personalitzada per a l'accés dels seus clients: p.ex. http://genbnet.lameva_agencia.com
 • capacitat p.ex. per generar documents XML amb continguts que un determinat client ha sol·licitat per a la seva traducció per a posteriorment, de forma senzilla, inserir-los en el nou idioma.


quins avantatges ofereix la contractació en modalitat servei?
 • no hi ha risc degut a inversions inicials en programari.
 • pot beneficiar-se de la continuada incorporació de funcionalitats sense cap cost ni esforç addicional.
 • no existeix cap clàusula de permanència mínima en el contracte.
 • totes les modalitats estan basades en una quota fixa mensual.
 • no hi ha despeses per manteniments ni per les actualitzacions.
 • la quota mensual és una despesa deduïble al 100%. El seu gestor de continguts no figura en l'actiu del balanç, reduint el nivell d'endeutament de l'empresa (una compra incrementaria l'immovilitzat de la societat, quedant subjecte a calendari d'amortitzacions).


quin tipus de requisits són necessaris per a gestionar continguts amb GenB?
GenB és un servei orientat a Internet, requerint exclusivament un navegador i una connexió a Internet:
 • sistema operatiu:
  -. Windows: 95/98/ME/NT/2000/XP/...
  -. Linux/Unix: todas las variantes.
  -. Macintosh: Mac OS, OS X.
 • connexió a Internet mínim 28.8 Kbps (56 Kbps o superior recomanat).
 • navegador Internet: Safari, Netscape 6 o sup., Internet Explorer 5 o sup., Opera.


quant costa?
GenB es comercialitza actualment com un servei.

els preus del servei d'allotjament amb gestió de continguts GenB oscil·len entre els 54EUR/mes i 162EUR/mes depenent bàsicament del nombre de mòduls GenB sol·licitats (tarifes inte 2005).

NOTA: totes les modalitats disponibles inclouen el servei d'allotjament hosting, correu electrònic, estadístiques d'audiència, còpies de seguretat, ...

GenB com a servei amb posibilitats d'èsser distribuït al client final per part de l'agència interactiva, estudis creatius, etc. està disponible amb tarifes especials per als distribuïdors.

quins requisits he de complir per a ser distribuïdor de GenB?
per a passar el procés de subscripció de qualsevol modalitat de distribució de GenB, l'únic requisit és representar a una empresa (o ser profesional independent) que porti a terme projectes web i així ho acrediti l'espai web corporatiu.

Sóc dissenyador web no un programador!. Conec però força bé l'HTML. Ho tinc difícil amb GenB?
si amb Dreamweaver® MX o MX 2004 et sents com a casa, tens una bona base d'HTML i estàs disposat a aprendre noves coses sobre "Gestió de Webs", amb GenB llavors avançaras ràpid. Tampoc cal espantar-se doncs la majoria del treball te'l donaran fet les Extensions GenB per a Dreamweaver.

et trobaràs sempre amb una etapa de preparació inicial per posar a punt el teu "Dreamweaver site" i dissenyar les plantilles de dades des de "GenBnet". És molt senzill i trobaràs ajuda en la documentació.

si veus que les Extensions GenB et donen totes les funcionalitats que necessites, veuràs com GenB és tremendament fàcil d'utilitzar!

com obtenir un UID?
per a Obtenir un UID és necessari subscriure un dels serveis GenB disponibles des de contractació. Després de sol·licitar l'alta per a l'ús de GenB, inte facilita per correu electrònic totes les dades necessàries per a configurar l'entorn de treball a "Dreamweaver®" i per a accedir als diferents serveis contractats.

no aconsegueixo veure les extensions, o a l'utilitzar-les dreamweaver em retorna un error
les extensions GenB per a Dreamweaver® MX s'activen i són accesibles només al treballar amb pàgines del tipus "server model PHP GenB".
 • si creem un nou document, cal escollir "Pàgina dinàmica" del tipus "PHP GenB"
 • si desitjem utilitzar GenB sobre una pàgina ja existent:
  1.- assegurar que l'extensió de la plana és ".php"
  2.- inserir a l'inici del document: < ? php // GenB ? >
  3.- salvar els canvis, tancar i novament obrir el document.


quin tipus de requisits són necessaris per implantar GenB?
per al disseny de models de dades:
 • sistema operatiu:
  -. Windows: 95/98/ME/NT/2000/XP/...
  -. Linux/Unix: todas las variantes.
  -. Macintosh: Mac OS, OS X.
 • connexió a Internet mínim 28.8 Kbps (56 Kbps o superior recomanat).
 • navegador Internet: Safari, Netscape 6 o sup., Internet Explorer 5 o sup., Opera.
per al disseny de models de visualització:
 • Macromedia® Dreamweaver® MX o superior (sobre qualsevol de les plataformes hardware adoptades per Macromedia®).
 • GenB Extensions per Dreamweaver®.


Com obtinc el model de dades i on s'emmagatzema?
El model de dades es genera des del mateix entorn "online" genbnet (la intranet de gestió de continguts de GenB). Genbnet és per així dir-ho l'entorn amigable per a crear l'estructura de dades,...

Els models de dades sempre es veuen i gestionen des de genbnet, l'objectiu del servei GenB és arribar a la “programació zero”, el fer totalment transparent la creació manteniment i administració de la base de dades!

 
GenB
GenB powered by powered by GenB wcms
© inte. Barcelona 2004 legal notice