Genb web content management system for use with Macromedia® Dreamweaver®
GenB by Inte. Web content management system wcms  cat  cas  eng
home|documentació|contactar producte|avantatges|10 raons|contractar genb|faq
  distribuïdors|referències|demo online
 
99.9% Server Performance Reliability
mantenim una disponibilitat del servei del 99,9%. Si es dóna una pèrdua de servei, t'abonem el corresponent % a la propera factura mensual, conforme als acords de disponibilitat SLA.
 
rapid deployment
donat que GenB és un servei d'orientació totalment web, aquest està llest per al seu ús tan aviat com finalitza el procés de subscripció. Sense llargues esperes o complicacions degudes a la instal·lació
 
ultralight interface
l'espai de gestió de continguts GenB net disposa d'una interfície summament àgil. El pes de les pàgines és extraordinàriament reduït i l'edició de continguts està a l'abast d'un màxim de tres clics de ratolí.
 
Download Genb extensions for Dreamweaver® MX
Newsletter GenB
subscriu-te a newsletter GenB i rep
mensualment informació sobre les
novetats i avanços de GenB.
nom:
cognom:
correu electrònic:
avís legal sobre recollida de dades
Test de captcha:

Quina és la tercera lletra de la paraula "velit"?
 
 
01.  el servei GenB és més assequible.
només hi ha una quota mensual l'import de la qual, per a una configuració senzilla, és de 54EUR/mes. El procés d'incorporació del gestor de continguts és tan senzill que quedarà integrat al llarg del procés de muntatge de l'espai web.

02.  el servei GenB és més fàcil d'instal·lar.
en realitat no existeix tal procés d'instal·lació. Tan aviat com emplenis la subscripció al servei, disposaràs de GenB.

-.posada en marxa d'un paquet genèric de gestió de continguts CMS: 10h.
-.posada en marxa de GenB: 5 minuts.

03.  el servei de gestió de continguts GenB permet una molt ràpida posada en producció.
un espai web basat en GenB sol estar "online" en 1 o 2 setmanes.

pex. per a un petit espai web (50 pàgines basades en 10 distints models):
-.pàgines fetes a mà (sense gestor de contingut): 100h
-.desenvolupament d'un gestor de continguts a mida: 60h (si vostè té experiència, i no són les primeres pàgines gestionades que desenvolupa).
-.amb les extensions GenB per a Dreamweaver: 10h (si NO tens experiència, i aquesta és la primera web GenB).

04.  estalvia diners.
GenB al tractar-se d'un servei d'aplicacions (ASP) et permet estalviar diners fins i tot amb espais web petits.

veure TCO Total Cost of Ownership (CTP Cost total de propietat).

05.  els serveis d'aplicacions tenen menor risc.
si el client no està satisfet, aquest pot cancel·lar el servei. El període mínim de contractació de GenB és d'un mes!
No obstant, destacar que conservem el 100% dels nostres clients des de l'inici dels serveis GenB l'any 2002.

06.  GenB proporciona millor servei.
inte ofereix el servei mensualment al client pel que necessitem mantenir-lo constantment satisfet. A inte doncs, mostrem especial interès per vetllar pel correcte funcionament i estabilitat del servei, garantint a cada client o distribuïdor percentatges de disponibilitat i temps de reacció en un acord de nivell de serveis SLA (Service Level Agreement).

07.  GenB és més estable i aporta constantment noves funcionalitats.
els nostres més antics clients estan en la mateixa versió GenB que els nouvinguts. AL treballar amb un servei contínuament actualitzat, tenim assegurada la correcció de problemes i la disponibilitat de tota nova funcionalitat.

08.  GenB és un servei fiable.
inte factura mensualment pel servei GenB, i cobreix amb aquesta facturació el 100% de les despeses d'explotació. El perfecte equilibri i el caràcter predictible d'aquests costos i ingressos ens permet situar-nos entre les empreses més segures del sector del programari cms. Compari el nostre futur al d'empreses que es basen en la venda de programari instalable. Quines eines de programari tenen més probabilitats de seguir sent suportades?

09.  integrar GenB és "programació zero"
a diferència de moltes eines de gestió de contingut, on la complexa integració i posada en marxa només poden ser portades a terme per programadors experimentats. GenB, amb les seves extensions per a Dreamweaver® MX de Macromedia® facilita un entorn de treball WYSIWYG, que permet integrar GenB sense necessitat d'escriure codi. Fins i tot els dissenyadors sense coneixements en programació tenen un control total sobre GenB.

10.  per a l'usuari final, simplicitat i agilitat.
la majoria de les aplicacions de codi obert "open source" tendeixen a aglutinar gran quantitat de funcionalitats sense tenir present el cost en "usabilitat" i - experiència de l'usuari - que aquests requereixen.
A GenBnet (l'espai online encarregat de l'edició de continguts) té prioritat l'ús intuïtiu i l'agilitat. El pes de les pàgines és extraordinàriament reduït i l'edició de continguts està a l'abast d'un màxim de tres clics de ratolí.

 
GenB
GenB powered by powered by GenB wcms
© inte. Barcelona 2004 legal notice