Genb web content management system for use with Macromedia® Dreamweaver®
GenB by Inte. Web content management system wcms  cat  cas  eng
home|documentació|contactar producte|avantatges|10 raons|contractar genb|faq
  distribuïdors|referències|demo online
 
CMS suffers from a serious
catch-22: si s'inclouen suficients extra funcionalitats com per a satisfer a tot potencial client, aquest es converteix en una eina impossible d'utilitzar.
(Fredric Paul, PC World).

en contra dels gestors més comuns, GenB és gestor lleuger i fàcil d'utilitzar. No hi ha corba d'aprenentatge i no cal passar per processos d'instal·lació.
 
rapid deployment
donat que GenB és un servei d'orientació totalment web, aquest està llest per al seu ús tan aviat com finalitza el procés de subscripció. Sense llargues esperes o complicacions degudes a la instal·lació
 
save money with genb
a l'ésser GenB un servei d'allotjament, s'eliminen les despeses per manteniment de hardware, software, personal tècnic i de suport. Paga exclusivament en base a quotes mensuals i sense cap tipus de compromís.
 
Download Genb extensions for Dreamweaver MX
 
avantatges
Advantatges per l'usuari
estalvia temps i diners
porta a terme canvis en qualsevol moment i lloc
gestiona els continguts amb un simple navegador
gestiona els continguts en múltiples idiomes
intranet per la gestió de continguts en diferents idiomes
Advantatges pel desenvolupador Web
la integració de GenB està orientada a "programació zero"
no hi ha imposició en la disposició ni aspecte dels continguts
disponible perfil distribuïdor de GenB
pots expandir les funcionalitats de les Extensions GenB amb PHP


la integració de GenB està orientada a "programació zero"
un dels principals propòsits de GenB és facilitar la implantació del gestor de continguts al llarg del procés creatiu. Per a això la integració de GenB està pensada perquè d'una forma visual "WYSIWYG" el propi equip creatiu destinat al muntatge html pugui desenvolupar les pàgines encarregades de mostrar els contingut, aconseguint així un desenvolupament "programació zero".

extensions GenB per Dreamweaver® MX
per a facilitar el procés d'integració del gestor de continguts, GenB utilitza la capacitat d'expansió de Dreamweaver® MX proporcionant extensions específiques per a realitzar totes les tasques d'integració des de l'entorn visual de Dreamweaver®.


entorn de treball Dreamweaver® amb extensions GenB
construcció d'un llistat


 
GenB
GenB powered by powered by GenB wcms
© inte. Barcelona 2004 legal notice