Genb web content management system for use with Macromedia® Dreamweaver®
GenB by Inte. Web content management system wcms  cat  cas  eng
home|documentació|contactar producte|avantatges|10 raons|contractar genb|faq
  distribuïdors|referències|demo online
 
make new money
àmplia el teu mercat oferint als teus clients un CMS i el descompte per distribució és teu!!
 
The GenB license
el servei GenB és llicenciat sobre la base d'una quota mensual. La quota inclou el suport online, tot programari i maquinari i els costos d'allotjament.
 
rapid deployment
donat que GenB és un servei d'orientació totalment web, aquest està llest per al seu ús tan aviat com finalitza el procés de subscripció. Sense llargues esperes o complicacions degudes a la instal·lació
 
te ayudamos ...
utilitza el suport online perquè et puguem ajudar en qualsevol dubte o dificultat
genb.support@inte.es
 
Download Genb extensions for Dreamweaver® MX
modalitats servei
Serveis allotjament i seguretat web - Modalitat A  [27,00 EUR/mes] [+ información]
servei bàsic GenB. Permet afegir mòduls GenB per a convertir-se en web cms. Inclou plataforma GenB base i serveis d'allotjament:
- intranet gestió de continguts GenBnet
- 5 GB tràfic
- 500 MB (RAID modalitat mirall amb servei de backup)
- 15 POP (il·limitats àlies i readreçaments "mail forwards")
- suport online
- PHP, mySQL, estadístiques, intranet gestió , webmail, ...

pots utilitzar aquesta modalitat com a base de sortida i anar afegint mòduls de gestió de continguts segons les necessitats.


Quota mensual prestació de serveis tècnics. Contractació [1/4/2016 - 31/3/2017]: ESPAI EN DISC (RAID modalitat mirall): 300GB TRÀFIC: 1000GB/mes BACKUP FONTS i BBDD Es realitzen copies de seguretat incrementals diàries cobertura 15d  [495,00 EUR/mes] [+ información]Serveis de gestor de contingut, allotjament i seguretat web - Modalitat Alfa  [54,00 EUR/mes] [+ información]
servei bàsic web cms GenB. Inclou 1 mòdul GenB i serveis d'allotjament:
- intranet gestió de continguts GenBnet
- 1 mòdul GenB de gestió de continguts
- 5 GB tràfic
- 500 MB (RAID modalitat mirall amb servei de backup)
- 15 POP (il·limitats àlies i readreçaments "mail forward")
- suport online
- PHP, mySQL, estadístiques, webmail, ...


Serveis de gestor de contingut, allotjament i seguretat web - Modalitat B  [90,00 EUR/mes] [+ información]
servei bàsic web cms GenB. Inclou 3 mòduls GenB i serveis d'allotjament:
- intranet gestió de continguts GenBnet
- 3 mòduls GenB de gestió de continguts
- 5 GB tràfic
- 500 MB (RAID modalitat mirall amb servei de backup)
- 15 POP (il·limitats àlies i readreçaments "mail forward")
- suport online
- PHP, mySQL, estadístiques, webmail, ...


Serveis de gestor de contingut, allotjament i seguretat web - Modalitat C  [162,00 EUR/mes] [+ información]
servei avançat web cms GenB. Inclou 6 mòduls GenB i serveis d'allotjament:
- intranet gestió de continguts GenBnet
- 6 mòduls GenB de gestió de continguts
- 5 GB tràfic
- 1 GB (RAID modalitat mirall amb servei de backup)
- 15 POP (il·limitats àlies i readreçaments "mail forward")
- suport online
- PHP, mySQL, webmail. ...


Serveis de gestor de contingut, allotjament i seguretat web - Modalitat E  [36,00 EUR/mes] [+ información]
servei remot web cms GenB. Dissenyat per a l'ús remot del web cms GenB. Inclou 1 mòdul GenB i serveis bàsics d'allotjament:
- intranet gestió de continguts GenBnet
- 1 mòdul GenB de gestió de continguts
- 5 GB tràfic
- 250 MB (RAID modalitat mirall amb servei de backup)
- suport online
- PHP, mySQL, ...


Serveis allotjament i seguretat web - Modalitat 4Micro  [27,00 EUR/mes] [+ información]
servei bàsic GenB per la gestió de 4 microsites de suport independents.

destinat a la creació de fins a 4 llocs web orientats a una promoció o contingut molt reduït. Permet utilitzar noms de domini diferents per a cada microsite per a assolir diferents objectius de suport o promoció simultanis (s'aconsella l'ús de dominis orientats a paraula clau per a incrementar les possibilitats de posicionament en cercadors).

inclou plataforma GenB base i serveis d'allotjament:
- 5 GB tràfic
- 50 MB (RAID modalitat mirall amb servei de backup)
- suport online
- PHP, mySQL, panell gestió, ...

Permet afegir mòduls GenB per a convertir-se en web cms.


Modalitat Distribuidor A  [0,00 EUR/mes] [+ información]
accés complet al servei web cms GenB. Inclou panell de gestió per a l'agència (destinat a l'administració de clients GenB) i serveis d'allotjament per a la construcció d'espais prova i demostració de GenB:
- intranet gestió de continguts GenBnet
- tots els mòduls GenB de gestió de continguts
- 1 GB tràfic
- 50 MB (RAID modalitat mirall amb servei de backup)
- suport online
- PHP, ...


Modalitat Distribuidor B  [30,00 EUR/mes] [+ información]
accés complet al servei web cms GenB. Inclou panell de gestió avançat per a l'agència (destinat a l'administració de clients GenB) i serveis d'allotjament per a l'explotació comercial de l'espai gestionat:
- intranet gestió de continguts GenBnet
- tots els mòduls GenB de gestió de continguts
- 5 GB tràfic
- 1 GB (RAID modalitat mirall amb servei de backup)
- 15 POP (il·limitats àlies i readreçaments "mail forward")
- suport online
- PHP, mySQL, webmail, ...


 
GenB
GenB powered by powered by GenB wcms
© inte. Barcelona 2004 legal notice