Genb web content management system for use with Macromedia® Dreamweaver®
GenB by Inte. Web content management system wcms  cat  cas  eng
home|documentació|contactar producte|avantatges|10 raons|contractar genb|faq
  distribuïdors|referències|demo online
 
showroom: pel·lícules flash
639.6 KB 
com configurar un "site" a Dreamweaver® per a poder treballar amb GenB
709.1 KB 
GenBdemo Noticies:
a GenB el "model de dades" defineix el formulari a usar per a gestionar el contingut. Aquesta presentació mostra la construcció del model de dades per a demo online - news
736.1 KB 
GenBdemo Noticies:
com utilitzar GenBnet per a inserir contingut per a demo online - news
1.7 MB 
GenBdemo Noticies:
construcció de la pàgina llistat de demo online - news
730.9 KB 
mòdul registries:
introducció al funcionament del procés exemple de subscripció de l'espai demo online - registries
1.3 MB 
aquesta presentació mostra la construcció del model de dades per gestionar el contingut de registries GenBdemo - espai destinat a mostrar la captura de dades des d'un formulari web -.
1.4 MB 
construcció d'un formulari, utilitzant Dreamweaver, per a la captura i emmagatzematge de dades. La pel·lícula mostra el procés de creació del formulari utilitzat a registries GenBdemo.
  pàgina següent
 
showroom: pantalles
28.1 KB 
exemple de plana central de l'espai genbnet gestor de continguts amb estil personalitzat.
32 KB 
la navegació al llarg del gestor és molt senzilla. En general des de la plana central s'acostuma a accedir a un llistat i del llistat a la vista detall o formulari destinat a realitzar modificacions sobre el contingut.
7.6 KB 
exemple de plana central de l'espai genbnet gestor de continguts per un usuari amb perfil d'editor.
7.7 KB 
exemple de plana central de l'espai genbnet gestor de continguts per un usuari amb perfil d'administrador.
25 KB 
muntatge d'aquesta mateixa pàgina GenB vista des de Dreamweaver®.
14.4 KB 
el sistema de traducció de "Extensions GenB per Dreamweaver®" s'encarregarà de traduir el codi generat pels diferents objectes GenB per una etiqueta descriptiva, facilitant al desenvolupador la manipulació d'aquests blocs, p.ex. en l'aplicació d'estils i adaptació gràfica del model.

online demo
la millor manera de descobrir la potència i fàcil maneig de GenB és que experimentis directament amb el software.

aquesta"demo" disposa d'un espai web públic http://genb.info/genbdemo/ amb continguts dinàmics, i la seva corresponent intranet d'administració GenBnet des d'on aquests continguts són controlats.
 
GenB
GenB powered by powered by GenB wcms
© inte. Barcelona 2004 legal notice